Utwórz fakturę

PRIMOSSA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRIMOSSA
PIN 35686456
TIN 2020339508
Numer VAT SK2020339508
Data utworzenia 20 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRIMOSSA
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 708 €
Zysk -12 786 €
Kapitał 427 755 €
Kapitał własny 264 414 €
Dane kontaktowe
E-mail primossa@primossa.sk
Telefon(y) 0244257049, 0249246561
Nr(y) faksu 0244257049
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 426,023
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 425,840
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 208,072
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 208,072
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 215,306
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 206,942
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,942
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,364
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,462
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 221
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,241
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 183
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 183
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 426,023
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 251,627
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 431,521
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -174,411
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 142,353
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -316,764
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,786
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,396
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,609
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 14,609
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 159,587
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,623
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,623
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 145,891
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,073
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,708
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,708
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,708
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,112
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,615
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19
D. Usług (účtová grupa 51) 10,223
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 452
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 452
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 798
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,404
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10,149
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 422
O. Walutowe straty (563) 340
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -422
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,826
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,786
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35686456 TIN: 2020339508 Numer VAT: SK2020339508
 • Zarejestrowana siedziba: PRIMOSSA, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Stanislav Parízek Novomeského 1210/64 Senica 905 01 19.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Moravec 6 639 € (100%) Jesenice 252 42 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.12.2011Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   13.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Pavel Pásek Za Zelenou liškou 1 Praha 140 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radek Bulva T. Novákové 408 Polička 541 02 Česká republika Vznik funkcie: 26.11.2009
   10.12.2009Noví spoločníci:
   Pavel Pásek Za Zelenou liškou 1 Praha 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radek Bulva T. Novákové 408 Polička 541 02 Česká republika Vznik funkcie: 26.11.2009
   09.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Jankovský Křenická 23a Praha 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 31.03.2009
   05.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Jankovský Křenická 23a Praha 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 31.03.2009
   12.05.2000Nové obchodné meno:
   PRIMOSSA, s.r.o.
   11.05.2000Zrušené obchodné meno:
   PRIMOSA SLOVAKIA, s.r.o.
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   19.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Parízek Novomeského 1210/64 Senica 905 01
   18.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Morávek Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   20.03.1996Nové obchodné meno:
   PRIMOSA SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zlatníctvo a strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Morávek Pavla Horova 26 Bratislava 841 07