Utwórz fakturę

MARINA LIPTOV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Nazwa firmy MARINA LIPTOV
PIN 35686553
Data utworzenia 21 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MARINA LIPTOV
03223
Bobrovník
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 000 €
Zysk 43 €
Kapitał 574 652 €
Kapitał własny 169 470 €
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 914,306
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 821,601
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 818,801
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 42,000
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 776,801
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,800
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,500
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 300
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 84,470
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 75,287
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,399
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,399
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,888
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,183
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,661
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,522
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,235
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,235
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 914,306
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,513
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 166,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 166,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,314
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,314
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,156
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,156
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 744,793
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 744,793
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 743,833
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,000
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,000
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,003
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 43
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016