Utwórz fakturę

Elektro System City - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Elektro System City
PIN 35686740
TIN 2020355700
Numer VAT SK2020355700
Data utworzenia 22 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Elektro System City
Smolenická 5
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 162 €
Zysk -201 €
Dane kontaktowe
E-mail sajgal.esc@stonline.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,554
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,254
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,254
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,254
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 300
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 300
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 300
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,554
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,752
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,113
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,802
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,802
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,802
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,162
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,162
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,373
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,373
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 789
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 789
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 789
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 990
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 990
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -201
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015