Utwórz fakturę

KONTAKT PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KONTAKT PLUS
PIN 35686901
TIN 2020339574
Numer VAT SK2020339574
Data utworzenia 26 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KONTAKT PLUS
Gelnická 16
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 132 746 €
Zysk 36 €
Kapitał 17 367 €
Kapitał własny -8 821 €
Dane kontaktowe
E-mail kontaktplus@nextra.sk
Telefon(y) 0252731483, 0243335453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,720
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 29,715
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,715
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 849
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,866
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 5
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,720
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,785
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,307
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,432
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,617
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,505
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 558
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 558
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 37,947
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,331
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,331
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,400
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,053
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 132,746
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 132,746
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 125,950
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,796
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 131,621
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 44,107
D. Usług (účtová grupa 51) 50,433
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,892
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,906
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,986
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 185
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,125
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,206
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 130
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -129
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 996
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 36
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35686901 TIN: 2020339574 Numer VAT: SK2020339574
 • Zarejestrowana siedziba: KONTAKT PLUS, Gelnická 16, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06 26.03.1996
  Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02 26.03.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Zuzana Hudecová 3 320 € (50%) Gelnická 16 Bratislava 831 06
  Mgr. Mária Laurincová 3 320 € (50%) Komárnická 40 Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.08.2014Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   22.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02
   26.03.1996Nové obchodné meno:
   KONTAKT PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02