Utwórz fakturę

PAM - INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PAM - INVEST
PIN 35687045
TIN 2020844276
Numer VAT SK2020844276
Data utworzenia 27 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PAM - INVEST
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 806 405 €
Zysk 29 901 €
Kapitał 2 027 832 €
Kapitał własny -15 277 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,970,923
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,697,114
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,697,114
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 129,016
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,523,348
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 44,654
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 96
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 271,648
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,559
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,559
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 60,666
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 53,601
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,601
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,065
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 98,878
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 86,495
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,495
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,383
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 104,545
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,649
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 99,896
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,161
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,161
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,970,923
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,624
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -55,110
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 123,857
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -178,967
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,901
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,953,370
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,428
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 6,142
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,286
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 674,848
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,054
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,054
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 38,583
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,128
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,353
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,223
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 554,507
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,045
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,045
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,258,049
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,929
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,929
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 788,937
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 806,405
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 76,034
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 712,904
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,467
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 720,422
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 65,597
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 79,679
D. Usług (účtová grupa 51) 165,254
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 255,231
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 182,835
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 63,865
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,531
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,597
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 140,815
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 140,815
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,521
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 85,983
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 478,408
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 42,619
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 29,778
2. Pozostałe koszty (562A) 29,778
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,841
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -42,609
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 43,374
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,473
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 10,591
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 29,901
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35687045 TIN: 2020844276 Numer VAT: SK2020844276
 • Zarejestrowana siedziba: PAM - INVEST, Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Ostrihoň predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01 14.02.2013
  Ing. Jaroslav Šuveg podpredseda České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 14.02.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.03.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   administratívne služby
   čistiace a upratovacie služby
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva Brusnicová 27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 14.02.2013
   05.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   Ing. Jaroslav Šuveg - člen 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 10.05.2010
   09.10.2010Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   16.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Šuveg - člen 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 10.05.2010
   15.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Potisk - člen Šachorova 38 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.08.2009
   14.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Patrik Potisk - člen Šachorova 38 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.08.2009
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01
   13.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Vargová - člen Štvrtok na Ostrove 483 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.07.2008
   08.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Vargová - člen Štvrtok na Ostrove 483 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.07.2008
   07.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   22.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   21.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.04.2005
   28.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.04.2005
   27.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Osloboditeľov 1012/2 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   09.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   08.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurkovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   31.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurkovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   30.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda Vysoká 4 Bratislava 811 06
   16.06.2005Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Osloboditeľov 1012/2 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   15.06.2005Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sulík - člen Farského 16 Bratislava 851 01
   04.01.2001Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Sulík - člen Farského 16 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda Vysoká 4 Bratislava 811 06
   03.01.2001Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Pavol Dinka - podpredseda predstavenstva Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Ing. Eduard Sahánek - člen predstavenstva Klemensova 11 Bratislava 811 09
   JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06
   16.07.1997Nové obchodné meno:
   PAM - INVEST, a.s.
   15.07.1997Zrušené obchodné meno:
   Industry Investment, a.s.
   20.03.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr. Pavol Dinka - podpredseda predstavenstva Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Ing. Eduard Sahánek - člen predstavenstva Klemensova 11 Bratislava 811 09
   JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06
   19.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 1223/3 Sereď 826 01
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41
   27.03.1996Nové obchodné meno:
   Industry Investment, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   factoring a forfaiting /Realizácia finančných operácií v oblasti obchodu/
   leasing hnuteľného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania okrem činností uvedených v bode 5
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 1223/3 Sereď 826 01
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41