Utwórz fakturę

LON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LON
PIN 35687070
TIN 2020309753
Numer VAT SK2020309753
Data utworzenia 28 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LON
Obchodná 66
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 255 €
Zysk 10 008 €
Kapitał 1 367 974 €
Kapitał własny 693 085 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252921200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,391,776
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 223,777
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 223,777
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 12,945
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 210,832
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,167,999
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,072,278
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,072,212
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 66
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 95,721
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 95,564
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 157
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,391,776
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 704,845
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 675,928
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 669,288
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,610
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,610
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,299
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,299
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,008
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 686,931
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,395
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,395
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 684,536
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,351
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,351
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 670,466
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 851
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 653
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,216
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 85,255
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 85,255
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 49,705
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 35,312
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 238
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,928
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 14,337
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,615
D. Usług (účtová grupa 51) 8,855
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,290
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,576
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,613
4. Koszty społeczne (527, 528) 101
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 570
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,653
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,653
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 608
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,327
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 51,210
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,693
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,693
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,693
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,634
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,626
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,626
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35687070 TIN: 2020309753 Numer VAT: SK2020309753
 • Zarejestrowana siedziba: LON, Obchodná 66, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Lon Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06 02.10.2004
  Teuta Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06 02.10.2004
  Lush Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06 02.10.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Lon Toplanaj 3 320 € (50%) Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
  Teuta Toplanaj 1 328 € (20%) Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
  Lush Toplanaj 1 992 € (30%) Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Lon Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Teuta Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Lush Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   01.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   Lush Toplanaj S. Klina pogradje Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   Teuta Topljanaj S.Kolina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   11.10.2002Noví spoločníci:
   Teuta Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia pobyt na území SR : Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Lush Toplanaj S. Klina pogradje Juhoslávia pobyt na území SR : Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj S. Klina pogradje Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   10.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   12.10.1998Nové sidlo:
   Obchodná 66 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia pobyt na území SR : Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   11.10.1998Zrušené sidlo:
   Obchodná 21 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   18.11.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   Teuta Topljanaj S.Kolina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   17.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lush Toplanaj dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava
   28.03.1996Nové obchodné meno:
   LON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 21 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lush Toplanaj dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava