Utwórz fakturę

SaLL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SaLL
PIN 35687126
TIN 2020348154
Numer VAT SK2020348154
Data utworzenia 28 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SaLL
M. Marečka 18
84108
Bratislava
Financial information
Zysk -17 808 €
Kapitał 17 846 €
Kapitał własny 5 127 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903464991
Telefon(y) kom. 0903464991
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 38
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 38
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 38
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,681
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 723
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 723
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,235
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -2,235
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,808
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,719
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,570
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,570
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,149
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,149
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,808
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,808
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,808
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,808
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,808
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015