Utwórz fakturę

YELL zabezpečovacie systémy - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy YELL zabezpečovacie systémy
PIN 35687134
TIN 2020308697
Numer VAT SK2020308697
Data utworzenia 28 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba YELL zabezpečovacie systémy
Strojnícka 61/A
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 158 253 €
Zysk 10 726 €
Kapitał 65 460 €
Kapitał własny 9 478 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903719844
Telefon(y) kom. 0903719844
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57,169
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,564
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,564
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,564
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 52,954
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,931
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,931
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,369
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,438
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,438
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -69
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,654
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,302
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,352
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,651
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,651
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57,169
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,204
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 344
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 344
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 63
2. Inne fundusze (427, 42X) 63
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,432
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,432
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,726
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,385
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 815
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 815
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,789
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,741
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,741
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 950
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 531
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,707
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,140
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 307
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 307
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,474
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 580
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 580
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 157,133
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 158,253
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 101,752
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,381
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,120
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,315
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 98,728
D. Usług (účtová grupa 51) 18,709
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,095
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,347
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,676
4. Koszty społeczne (527, 528) 72
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 832
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,090
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,090
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,861
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,938
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 39,696
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,923
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,016
2. Pozostałe koszty (562A) 3,016
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 907
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,922
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,016
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,290
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,290
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,726
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015