Utwórz fakturę

A DRUŽSTVO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A DRUŽSTVO
PIN 35687207
TIN 2020897604
Numer VAT SK2020897604
Data utworzenia 29 1996
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba A DRUŽSTVO
Jadranská 76
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 400 €
Zysk 6 529 €
Kapitał 111 289 €
Kapitał własny 55 564 €
Dane kontaktowe
E-mail ostrovsky@adruzstvo.sk
Telefon(y) 0264461258, 0903219442
Telefon(y) kom. 09032194, 0903219442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 98,484
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 78,529
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 78,496
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 72,493
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,003
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 33
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 33
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,851
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,125
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,115
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,115
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 726
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 337
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 389
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 104
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 104
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 98,484
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,093
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,371
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,371
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,574
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,446
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,446
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 33,173
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 33,173
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,529
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,391
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,001
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 7,001
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 475A, 476A) 7,001
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,390
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,226
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,200
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,164
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,400
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,400
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,545
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,656
D. Usług (účtová grupa 51) 679
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 765
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,445
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,445
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,145
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,027
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 19,026
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,199
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 501
2. Pozostałe koszty (562A) 501
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 698
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 17,828
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,683
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,154
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,154
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,529
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015