Utwórz fakturę

BALNEOTHERMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BALNEOTHERMA
PIN 35687231
TIN 2020823563
Numer VAT SK2020823563
Data utworzenia 29 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BALNEOTHERMA
Jakubovo námestie 14
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 46 043 €
Zysk -15 097 €
Kapitał 106 406 €
Kapitał własny -6 223 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.balneotherma.sk
Telefon(y) +421252444982
Telefon(y) kom. +421903442547
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 96,839
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,487
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,444
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 520
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 2,924
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,043
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 351
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 692
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 91,947
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 59,944
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 59,944
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,422
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,422
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,422
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,581
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 460
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,121
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 405
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 405
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 96,839
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,909
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,668
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,668
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 767
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 767
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,247
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,247
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,097
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 108,748
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 99
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 99
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 50,981
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,457
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,457
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 42,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,907
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,237
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,880
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 614
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 614
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 57,054
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,018
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 46,043
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25,305
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,713
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,025
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,903
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,259
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,408
D. Usług (účtová grupa 51) 12,832
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 34,287
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,548
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,639
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,100
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,003
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,003
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,111
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,860
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,519
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 285
O. Walutowe straty (563) 127
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 158
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -275
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,135
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,097
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35687231 TIN: 2020823563 Numer VAT: SK2020823563
 • Zarejestrowana siedziba: BALNEOTHERMA, Jakubovo námestie 14, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Janka Zálešáková Kováčska 4 Bratislava 831 04 15.05.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Janka Zálešáková 5 112 € (66.7%) Kováčska 4 Bratislava 831 04
  Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc. 2 556 € (33.3%) J. Cígera Hronského 4 Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2010Noví spoločníci:
   Prof. RNDr. Jozef Čársky , CSc. J. Cígera Hronského 4 Bratislava 831 02
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   12.01.2007Nové obchodné meno:
   BALNEOTHERMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jakubovo námestie 14 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov - obstarávateľská činnosť
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľnej živnosti
   marketing a manažment
   masérske služby
   administratívne práce
   vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií prostredníctvom internetu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   výroba a predaj kozmetických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   11.01.2007Zrušené obchodné meno:
   BALNEODERMA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kováčska 4 Bratislava 831 04
   15.05.2006Nové obchodné meno:
   BALNEODERMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kováčska 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   MUDr. Janka Zálešáková Kováčska 4 Bratislava 831 04
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Janka Zálešáková Kováčska 4 Bratislava 831 04
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   14.05.2006Zrušené obchodné meno:
   BALNEODERMA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Jelenia 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   30.05.2000Nové sidlo:
   Jelenia 5 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   29.05.2000Zrušené sidlo:
   Krížna 7 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava
   29.03.1996Nové obchodné meno:
   BALNEODERMA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Krížna 7 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava