Utwórz fakturę

K.R.K. Vinohrady - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K.R.K. Vinohrady
PIN 35687282
TIN 2020897615
Data utworzenia 01 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K.R.K. Vinohrady
Botanická 9
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 900 €
Zysk 46 €
Kapitał 9 767 €
Kapitał własny 9 484 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,274
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 66
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,099
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 10,274
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,529
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,126
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,718
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 46
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 745
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 20
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 725
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 599
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 126
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 900
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 900
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 312
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 206
C. Usług (účtová grupa 51) 106
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 588
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 588
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 62
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 62
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -62
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 526
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 46
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4236775.tif
Date of updating data: 25.06.2015