Utwórz fakturę

MAILTEC SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAILTEC SLOVAKIA
PIN 35687487
TIN 2020348176
Numer VAT SK2020348176
Data utworzenia 03 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAILTEC SLOVAKIA
Nám. Hraničiarov 29
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 279 667 €
Zysk -89 €
Kapitał 195 320 €
Kapitał własny 85 203 €
Dane kontaktowe
E-mail mailtec@mailtec.sk
Telefon(y) 0263811034, 0263811035, 0263813095, 0263813104, 0903707985
Nr(y) faksu 0263813095
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 142,700
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,552
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,552
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,274
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,278
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 113,035
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 58,059
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 58,059
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,958
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,833
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,833
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 9,012
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,113
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,018
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,007
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,113
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 7,113
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 142,700
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,109
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,792
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,792
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,856
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 704
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 704
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,846
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,846
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -89
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,591
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,426
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,426
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 67,528
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 54,756
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,756
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,606
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,484
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,627
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,479
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -5,424
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,637
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 275,310
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 279,667
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 229,973
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,336
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,108
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 273,290
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 158,072
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,692
D. Usług (účtová grupa 51) 35,538
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 45,898
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,369
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,932
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,597
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,397
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,824
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,824
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,869
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,377
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 63,007
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) -3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,906
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,953
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,953
O. Walutowe straty (563) 208
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,745
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,896
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 481
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 570
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 570
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -89
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35687487 TIN: 2020348176 Numer VAT: SK2020348176
 • Zarejestrowana siedziba: MAILTEC SLOVAKIA, Nám. Hraničiarov 29, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03 20.10.2004
  Silvia Lebedýnska Furdekova 1619/8 Bratislava 851 03 20.10.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zdeněk Bednařík 49 792 € (100%) Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2014Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 29 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdeněk Bednařík Nám.Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.01.2014Zrušené sidlo:
   Rovniankova 1667/14 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 29 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   23.12.2009Nový štatutárny orgán:
   Silvia Lebedýnska Furdekova 1619/8 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.10.2004
   22.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Lebedýnska Medveďovej 1575/13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.10.2004
   13.11.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom motorových vozidiel
   19.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   18.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava 831 04
   08.02.2008Nové sidlo:
   Rovniankova 1667/14 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 29 Bratislava 851 03
   07.02.2008Zrušené sidlo:
   Trebišovská 148/5 Bratislava 821 02
   10.11.2004Nové sidlo:
   Trebišovská 148/5 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.10.2004
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava 831 04
   Silvia Lebedýnska Medveďovej 1575/13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.10.2004
   09.11.2004Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   12.05.2000Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   11.05.2000Zrušené sidlo:
   Včelárska 19/A Bratislava 821 05
   26.11.1999Nové obchodné meno:
   MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Včelárska 19/A Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   25.11.1999Zrušené obchodné meno:
   XERTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 18/A Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdijklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 15 Bratislava 831 04
   08.12.1998Noví spoločníci:
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   03.03.1997Nové sidlo:
   Bajkalská 18/A Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdijklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 15 Bratislava 831 04
   02.03.1997Zrušené sidlo:
   Adámiho 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdýklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   03.04.1996Nové obchodné meno:
   XERTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Adámiho 5 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom tovaru v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky, potrieb a zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdýklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05