Utwórz fakturę

GRAVÍRKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GRAVÍRKA
PIN 35687517
TIN 2020339673
Numer VAT SK2020339673
Data utworzenia 03 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRAVÍRKA
Ľudové námestie 5
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 696 €
Zysk -14 639 €
Kapitał 2 498 €
Kapitał własny -97 754 €
Dane kontaktowe
E-mail gravirka@gravirka.sk
Telefon(y) 0263813588, 0908155367, 0915696265, 0905312362
Telefon(y) kom. 0905312362, 0908155367, 0915696265
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,760
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,944
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 395
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 276
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 276
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 119
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,549
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,547
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 816
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 816
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,760
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -112,393
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -105,057
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -105,057
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,639
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,598
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,288
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,288
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 114,310
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 357
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 113,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 610
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 343
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 555
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,696
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,696
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,696
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,044
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,744
D. Usług (účtová grupa 51) 4,538
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,472
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,448
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,973
4. Koszty społeczne (527, 528) 51
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 290
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,348
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,586
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,291
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,291
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,291
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,639
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -14,639
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35687517 TIN: 2020339673 Numer VAT: SK2020339673
 • Zarejestrowana siedziba: GRAVÍRKA, Ľudové námestie 5, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03 03.04.1996
  Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01 17.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Rusnák 3 983 € (60%) Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
  Ján Lapoš 2 656 € (40%) Lenardova 8 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.04.1996Nové obchodné meno:
   GRAVÍRKA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03