Utwórz fakturę

SOOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOOP
PIN 35687525
TIN 2020355524
Numer VAT SK2020355524
Data utworzenia 02 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOOP
Mliekárenská 13
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 468 953 €
Zysk 48 €
Kapitał 938 334 €
Kapitał własny 88 031 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253411400, 0907727431
Telefon(y) kom. 0907727431
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 353,497
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 217,049
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 217,049
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,769
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 175,320
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,960
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 134,718
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,718
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,718
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 121,530
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 118,347
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 118,347
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,331
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 852
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,470
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 803
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,667
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,730
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,730
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 353,497
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 88,078
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 80,726
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 80,726
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 265,411
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,127
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 432
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 6,695
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 94,900
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 132,899
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,085
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,085
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 66,043
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,812
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,127
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,620
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,212
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,092
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,092
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,393
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 8
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 463,579
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 468,953
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 463,579
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,374
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 451,673
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,547
D. Usług (účtová grupa 51) 276,324
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 97,826
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 68,914
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,034
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,878
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 771
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,205
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,205
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,280
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 165,708
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,855
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,094
2. Pozostałe koszty (562A) 8,094
O. Walutowe straty (563) 165
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,596
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,839
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,441
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,393
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,393
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35687525 TIN: 2020355524 Numer VAT: SK2020355524
 • Zarejestrowana siedziba: SOOP, Mliekárenská 13, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Zdenko Čierny Pútnická 154 Bratislava 841 06 02.04.1996
  Mgr. Milan Kubala Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06 02.04.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Zdenko Čierny 3 320 € (50%) Pútnická 154 Bratislava 841 06
  Mgr. Milan Kubala 3 320 € (50%) Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.12.2012Nové sidlo:
   Mliekárenská 13 Bratislava 821 09
   27.12.2012Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 02.04.1996
   21.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 02.04.1996
   20.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   12.04.2006Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Kubala Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Kubala Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 02.04.1996
   11.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   22.12.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   08.05.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Zdenko Čierny Pútnická 154 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 02.04.1996
   07.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   30.10.2003Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   29.10.2003Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   19.08.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Pútnická 154 Bratislava 841 06
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   06.02.1997Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   05.02.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   02.04.1996Nové obchodné meno:
   SOOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   konzultačná, poradenská a prednášková činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   prenájom počítačov a príslušenstva k počítačom
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja alebo iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03