Utwórz fakturę

OTTO TAXI, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OTTO TAXI, družstvo
PIN 35687657
TIN 2020906052
Data utworzenia 10 kwiecień 1996
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba OTTO TAXI, družstvo
Pečnianska 6
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 243 €
Zysk -12 923 €
Kapitał 1 953 €
Kapitał własny -26 345 €
Dane kontaktowe
E-mail ottotaxi@pobox.sk
witryna internetowa http://www.taxiotto.sk
Telefon(y) +421263453748, +421263453749, +421263453835, +421216322
Telefon(y) kom. +421903322322, +421905322322
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,947
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,965
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,965
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,965
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 832
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -6,125
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -5,591
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,591
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ -534
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,957
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,717
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 240
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 150
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 150
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,947
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,768
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 30,471
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,718
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -3,247
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 119,628
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 270
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 270
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -168,214
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -168,214
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,923
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,760
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,092
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 7,701
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 391
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,781
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,286
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,286
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,985
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,095
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,316
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 963
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,136
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 887
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 887
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,955
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,955
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 50,244
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 50,243
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,984
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,259
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,388
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,340
D. Usług (účtová grupa 51) 9,421
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 49,643
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 35,112
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,414
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,117
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 326
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,492
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,492
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,145
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,223
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 298
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 297
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -298
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,443
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,923
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35687657 TIN: 2020906052
 • Zarejestrowana siedziba: OTTO TAXI, družstvo, Pečnianska 6, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľuboš Vovčík predseda Strečnianska 10 Bratislava 24.01.2000
  Anton Panák podpredseda Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 02.05.2005
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Anton Panák - podpredseda družstva Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.05.2005
   02.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Panák Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.05.2005
   26.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Vovčík - predseda družstva Strečnianska 10 Bratislava Vznik funkcie: 24.01.2000
   Anton Panák Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.05.2005
   25.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Sabo - podpredseda družstva Markova 3 Bratislava
   Ľuboš Vovčík - predseda družstva Strečnianska 10 Bratislava
   27.04.2000Nové sidlo:
   Pečnianska 6 Bratislava 851 01
   26.04.2000Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 831 01
   31.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Sabo - podpredseda družstva Markova 3 Bratislava
   Ľuboš Vovčík - predseda družstva Strečnianska 10 Bratislava
   30.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Boris Hostýn - člen predstavenstva Janotova 6 Bratislava
   Peter Labodi - člen predstavenstva Hanulova 7 Bratislava
   Ladislav Sabo - podpredseda predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ľubomír Satko - člen predstavenstva Mánesovo nám. 3 Bratislava
   Ján Urbanovský - predseda predstavenstva Čsl. parašutistov 29 Bratislava
   16.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Peter Labodi - člen predstavenstva Hanulova 7 Bratislava
   Ladislav Sabo - podpredseda predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ľubomír Satko - člen predstavenstva Mánesovo nám. 3 Bratislava
   15.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahomír Drobný - člen predstavenstva Osuského 10 Bratislava
   Ladislav Sabo - člen predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ľubomír Vovčík - podpredseda predstavenstva Strečianska 10 Bratislava
   10.04.1996Nové obchodné meno:
   OTTO TAXI, družstvo
   Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rádio-dispečérske služby pre vykonávanie osobnej a nákladnej taxislužby
   reklamná činnosť
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, ktorá nie je obmedzená osobitnými predpismi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Drahomír Drobný - člen predstavenstva Osuského 10 Bratislava
   Boris Hostýn - člen predstavenstva Janotova 6 Bratislava
   Ladislav Sabo - člen predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ján Urbanovský - predseda predstavenstva Čsl. parašutistov 29 Bratislava
   Ľubomír Vovčík - podpredseda predstavenstva Strečianska 10 Bratislava