Utwórz fakturę

Amtel Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Amtel Slovensko
PIN 35687754
TIN 2020327001
Numer VAT SK2020327001
Data utworzenia 10 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Amtel Slovensko
Borská 6
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 365 802 €
Zysk 116 488 €
Kapitał 96 345 €
Kapitał własny 92 643 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0235000100
Nr(y) faksu 0235000799
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 271,990
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 266,902
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 194,859
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 93,124
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,080
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,044
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 101,735
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 72,043
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 669
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 71,374
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,088
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,088
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 271,990
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,737
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 109,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 109,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,751
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,604
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,355
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 116,488
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,253
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,937
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -440
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,377
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 54,316
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -6,133
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,386
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -29,519
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,967
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,864
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,618
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 364,300
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 365,802
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 364,300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,502
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 217,026
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,141
D. Usług (účtová grupa 51) 36,468
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 175,417
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 123,899
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 48,780
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,738
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 148,776
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 322,691
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,266
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,266
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,266
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 121
O. Walutowe straty (563) 9
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 112
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,145
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 149,921
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 33,433
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 33,433
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 116,488
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016