Utwórz fakturę

VaDe DIAMOND - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy VaDe DIAMOND
PIN 35687762
Data utworzenia 11 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VaDe DIAMOND
Košická 49
82108
Bratislava
Financial information
Zysk 47 727 €
Kapitał 3 753 €
Kapitał własny -7 162 €
Dane kontaktowe
E-mail stangova@gmail.com
Telefon(y) 0255565524
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 42,520
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,520
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,130
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,000
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 20,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 130
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,390
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,390
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 42,520
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,565
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,797
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,797
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,727
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,955
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,620
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 660
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 660
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 335
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 335
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -48,756
D. Usług (účtová grupa 51) 1,035
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -49,791
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 48,756
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,035
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 69
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -69
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 48,687
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 47,727
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015