Utwórz fakturę

SKS Broker - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SKS Broker
PIN 35687797
TIN 2020308895
Data utworzenia 10 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SKS Broker
Revúcka 6
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 044 €
Zysk -493 €
Kapitał 16 369 €
Kapitał własny -6 260 €
Dane kontaktowe
E-mail sksbroker@sksbroker.sk
Telefon(y) 0336454437
Telefon(y) kom. 0905469990, 0905867763, 0907161142
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,369
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,295
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 132
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 132
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,450
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 114
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,334
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,713
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,715
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -2
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 74
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 74
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,369
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,753
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 745
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,644
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,053
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,697
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -493
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,122
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 190
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 190
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,852
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,686
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,686
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,835
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 257
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 506
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 568
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 80
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 80
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,617
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,044
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,617
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,027
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,900
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,143
D. Usług (účtová grupa 51) 13,013
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,974
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,997
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 953
4. Koszty społeczne (527, 528) 24
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,682
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 144
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,461
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 157
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 157
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -157
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -493
Date of updating data: 28.01.2016