Utwórz fakturę

PAMAPAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PAMAPAN
PIN 35687801
TIN 2020348198
Numer VAT SK2020348198
Data utworzenia 10 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PAMAPAN
Rajtákova 44
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 197 €
Zysk -4 944 €
Kapitał 11 357 €
Kapitał własny -3 214 €
Dane kontaktowe
E-mail pamapanservis@gmail.com
Telefon(y) 0904369973
Telefon(y) kom. 0915975439, 0904369973
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 824
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 824
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 824
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,748
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,656
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 642
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,393
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 14,572
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,157
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 44
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -9,897
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,944
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,729
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 671
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,825
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 20,233
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,581
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 166
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 993
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,493
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 38,197
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 593
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 36,357
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,247
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 41,663
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,103
C. Usług (účtová grupa 51) 8,683
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,232
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 450
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,195
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,466
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 164
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 518
M. Koszty oprocentowania (562) 369
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 149
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -518
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,984
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,944
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35687801 TIN: 2020348198 Numer VAT: SK2020348198
 • Zarejestrowana siedziba: PAMAPAN, Rajtákova 44, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Andrej Bartalos Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40 04.11.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Andrej Bartalos 6 640 € (100%) Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   03.12.2005Nové predmety činnosti:
   opravy cestných motorových vozidiel
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   Noví spoločníci:
   Andrej Bartalos Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Bartalos Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 04.11.2005
   02.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   10.04.1996Nové obchodné meno:
   PAMAPAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľské činnosti
   reklamné činnosti
   rozmnožovacie práce - reprografia
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba textilných výrobkov inde neklasifikovaných a pleteného ošatenia
   Noví spoločníci:
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03