Utwórz fakturę

KMC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KMC
PIN 35687827
TIN 2020897626
Data utworzenia 10 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KMC
Eisnerova 11
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 586 €
Zysk 1 942 €
Kapitał 6 793 €
Kapitał własny 1 030 €
Dane kontaktowe
E-mail kmc@szm.sk
Telefon(y) 0908769704
Telefon(y) kom. 0905310728, 0908769704
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,422
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,000
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,422
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 913
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 913
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 913
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,509
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 64
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,445
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,422
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,972
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 196
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 30
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 166
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,806
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,041
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,847
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,942
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,450
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,450
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 48
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,850
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 552
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,586
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,586
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,586
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,044
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,381
D. Usług (účtová grupa 51) 663
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,542
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,542
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 48
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 48
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -48
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,494
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 552
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 552
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,942
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015