Utwórz fakturę

PLURALITE - MEGA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PLURALITE - MEGA
PIN 35687908
TIN 2020339728
Numer VAT SK2020339728
Data utworzenia 12 kwiecień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PLURALITE - MEGA
Kežmarská cesta 3
05802
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 790 €
Zysk -866 €
Kapitał 28 336 €
Kapitał własny 27 124 €
Dane kontaktowe
E-mail pavol.handzus@gmail.com
Telefon(y) 0905419189
Telefon(y) kom. 0905419189
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,962
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,962
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,962
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,532
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 696
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 114
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,808
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 27,494
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,668
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,693
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -9,353
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -866
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,826
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,826
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,826
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,790
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 200
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,430
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 160
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 4,615
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 806
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 113
C. Usług (účtová grupa 51) 1,576
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 153
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,376
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 591
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 175
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,135
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -81
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 94
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015