Utwórz fakturę

CEM - SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Nazwa firmy CEM - SERVIS
PIN 35687924
TIN 2020348187
Numer VAT SK2020348187
Data utworzenia 12 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CEM - SERVIS
Tavaríkova osada 2A
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 142 962 €
Zysk 1 882 €
Kapitał 153 454 €
Kapitał własny -17 175 €
Dane kontaktowe
E-mail info@indelb.sk
Telefon(y) 0264365769, 0903422884
Telefon(y) kom. 0903422884
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 150,755
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 150,755
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 103,455
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,346
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 56,280
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,534
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -14,284
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 249,101
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,412
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -25,597
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,882
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 265,513
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 50,364
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 213,969
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,876
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,354
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 205,739
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,180
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 142,962
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 106,864
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,300
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 18,950
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,667
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,181
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 136,349
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 76,950
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,808
C. Usług (účtová grupa 51) 44,557
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 558
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,420
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,056
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,613
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,799
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) -351
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) -351
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,420
M. Koszty oprocentowania (562) 2,777
N. Walutowe straty (563) 29
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 614
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,771
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,842
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,882
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016
 • PIN :35687924 TIN: 2020348187 Numer VAT: SK2020348187
 • Zarejestrowana siedziba: CEM - SERVIS, Tavaríkova osada 2A, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Anton Dusík Tavaríkova osada 2A Bratislava 841 02 20.12.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Anton Dusík 6 639 € (100%) Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.08.2016Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   20.12.2008Nové sidlo:
   Tavaríkova osada 2A Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Dusík Tavaríkova osada 2A Bratislava 841 02
   01.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anton Dusík Tavaríkova osada 2A Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   CEM - SERVIS s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na úče- ly jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti