Utwórz fakturę

MED-IN Alfa - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MED-IN Alfa
PIN 35688041
TIN 2020339739
Numer VAT SK2020339739
Data utworzenia 12 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MED-IN Alfa
Brančská 9
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 87 447 €
Zysk -3 827 €
Kapitał 97 914 €
Kapitał własny 27 042 €
Dane kontaktowe
E-mail office@mia.sk
Telefon(y) 063830301, 0908763112
Telefon(y) kom. 0908763112
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 37,116
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,642
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,642
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,642
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,122
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 75
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 75
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,809
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,600
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 190
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,019
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,238
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 127
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,111
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,352
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,352
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 37,116
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,532
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,055
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,055
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,827
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,547
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 454
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 454
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,497
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,096
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,096
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,489
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,045
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,416
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,315
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 136
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 596
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 596
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 37
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 37
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 86,249
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 87,447
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 86,249
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,198
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,908
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,728
D. Usług (účtová grupa 51) 36,112
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 43,772
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,406
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,371
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,995
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 512
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,284
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,284
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,461
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 46,409
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,407
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,407
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,405
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,866
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,827
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688041 TIN: 2020339739 Numer VAT: SK2020339739
 • Zarejestrowana siedziba: MED-IN Alfa, Brančská 9, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06 15.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Pavol Hronček 6 640 € (100%) Beňadická 3 Bratislava 851 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.01.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.12.2011Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Judita Hrončeková Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   19.03.2008Nové sidlo:
   Brančská 9 Bratislava 851 05
   18.03.2008Zrušené sidlo:
   Krížna 20 Bratislava 811 07
   21.12.2005Nové sidlo:
   Krížna 20 Bratislava 811 07
   20.12.2005Zrušené sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   02.07.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   PhDr. Judita Hrončeková Beňadická 3 Bratislava 851 06
   01.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   PharmDr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 16.09.2002
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   PharmDr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   RNDr. Erich Šašinka Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   RNDr. Peter Švaňa Muškátova 20 Bratislava 821 01
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   MUDr. Ivan Valentovič Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Švaňa Muškátova 20 Bratislava 821 01
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   MED-IN Alfa, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát
   reklamné činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Hronček Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   RNDr. Erich Šašinka Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   RNDr. Peter Švaňa Muškátova 20 Bratislava 821 01
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01
   MUDr. Ivan Valentovič Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Rolný Karola Adlera 3 Bratislava 841 02
   RNDr. Peter Švaňa Muškátova 20 Bratislava 821 01
   Pharm.Dr. Dominik Tomek Gercenova 33 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 16.09.2002