Utwórz fakturę

PC PROMPT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Nazwa firmy PC PROMPT
PIN 35688149
TIN 2020323162
Numer VAT SK2020323162
Data utworzenia 11 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PC PROMPT
Súvoz 13
91101
Trenčín
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 519 €
Zysk -11 392 €
Kapitał 134 220 €
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,719
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,719
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -2,426
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ -2,426
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,533
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,525
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,525
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,612
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,840
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,772
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,719
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -43,489
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 859
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 859
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -39,628
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -39,628
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,392
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,208
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 177
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 177
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 46,031
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,605
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,605
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 42,290
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 746
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 385
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,005
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 54,516
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 54,519
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 43,922
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,594
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,735
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 37,133
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,357
D. Usług (účtová grupa 51) 7,507
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,681
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,497
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,187
4. Koszty społeczne (527, 528) 997
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 57
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,216
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,519
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 216
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 200
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -216
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,432
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,392
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016