Utwórz fakturę

PC PROMPT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PC PROMPT
PIN 35688149
TIN 2020323162
Numer VAT SK2020323162
Data utworzenia 11 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PC PROMPT
Súvoz 13
91101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 118 501 €
Zysk -15 212 €
Kapitał 134 220 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,531
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,531
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,054
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,054
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,345
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,345
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,345
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,132
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 580
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,552
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,531
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,096
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 859
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 859
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -24,415
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,415
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,212
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,377
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 151
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 151
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 48,226
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -678
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -678
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 45,947
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 940
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 552
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,465
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 250
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 118,493
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 118,501
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 93,765
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,727
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,372
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 89,734
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 222
D. Usług (účtová grupa 51) 18,106
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,069
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,556
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,177
4. Koszty społeczne (527, 528) 336
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 241
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,871
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,430
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 382
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 382
2. Pozostałe koszty (562A) 382
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -381
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,252
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,212
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688149 TIN: 2020323162 Numer VAT: SK2020323162
 • Zarejestrowana siedziba: PC PROMPT, Súvoz 13, 91101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 kwiecień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2015Nové sidlo:
   Súvoz 13 Trenčín 911 01
   Noví spoločníci:
   Igor Gašparovič Sama Chalúpku 1432/18 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Gašparovič Sama Chalúpku 1432/18 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 01.01.2015
   31.12.2014Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   11.04.1996Nové obchodné meno:
   PC PROMPT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
   nákup a predaj hardwaru
   servis elektronických zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01