Utwórz fakturę

HDC IDOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Nazwa firmy HDC IDOS
Stan Zniszczono
PIN 35688254
TIN 2020309082
Data utworzenia 12 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HDC IDOS
Dobšinského 32
81105
Bratislava
Financial information
Zysk -990 €
Kapitał 207 €
Kapitał własny -79 €
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 327
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 327
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 282
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 70
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 212
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 327
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,087
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 513
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 513
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,250
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,250
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -990
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,414
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,980
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 434
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 434
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 460
D. Usług (účtová grupa 51) 460
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -460
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -460
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 50
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 50
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -50
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -510
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -990
Date of updating data: 14.12.2016
Files
3914245.tif
Date of updating data: 14.12.2016
 • PIN :35688254 TIN: 2020309082
 • Zarejestrowana siedziba: HDC IDOS, Dobšinského 32, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 kwiecień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.12.2016Zrušené obchodné meno:
   HDC IDOS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dobšinského 32 Bratislava 811 05
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   HDC IDOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dobšinského 32 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným