Utwórz fakturę

Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I.
PIN 35688424
TIN 2020309368
Numer VAT SK2020309368
Data utworzenia 23 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I.
Moskovská 7
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 193 347 €
Zysk 11 449 €
Kapitał 143 062 €
Kapitał własny -54 040 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255571755, +421255571811
Nr(y) faksu 0255571755
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 107,862
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 97,222
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 95,006
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,740
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 317
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 28,906
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 476
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,041
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 158,602
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,591
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -60,679
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,449
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 201,193
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 65,703
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 133,778
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,708
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,696
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,364
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 120,010
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,712
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 193,347
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 192,709
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 638
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 180,746
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,932
C. Usług (účtová grupa 51) 58,956
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 66,909
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,644
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 36,566
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,739
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,601
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 118,821
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 193
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 11
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 182
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -192
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 12,409
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 11,449
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688424 TIN: 2020309368 Numer VAT: SK2020309368
 • Zarejestrowana siedziba: Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I., Moskovská 7, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava 23.04.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Beata Kozmonová 5 643 € (85%) Jégeho 7 Bratislava
  Peter Kozmon 996 € (15%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava Vznik funkcie: 23.04.1996
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   11.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Peter Kozmon Jégeho 7 Bratislava
   10.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   23.04.1996Nové obchodné meno:
   Enterprise Resources International spol. s r.o., v skratke: E.R.I. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Moskovská 7 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO, VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   tlmočnícke práce a preklady
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava