Utwórz fakturę

PRE SENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRE SENT
PIN 35688513
TIN 2020323426
Numer VAT SK2020323426
Data utworzenia 18 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRE SENT
Súťažná 10
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 347 581 €
Zysk 5 331 €
Kapitał 137 188 €
Kapitał własny 73 625 €
Dane kontaktowe
E-mail prenajom@present.sk
Telefon(y) 0252442950, 0252450116
Nr(y) faksu 0252450116
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 14,426
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 14,426
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,426
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 105,392
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 42,719
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,357
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,528
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 119,818
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,156
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 945
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 42,241
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,331
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,662
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 22,280
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 26,468
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,880
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,940
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,966
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,682
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 15,914
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 347,581
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 669
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 345,324
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,588
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 340,271
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 84,982
C. Usług (účtová grupa 51) 140,991
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 74,562
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32,264
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,725
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 2,353
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,394
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,310
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 120,020
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 7
X. Interesu dochód (662) 7
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 240
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 240
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -233
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,077
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,746
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,331
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688513 TIN: 2020323426 Numer VAT: SK2020323426
 • Zarejestrowana siedziba: PRE SENT, Súťažná 10, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Šrůtek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03 18.04.1996
  Ing. Štefan Šutý Astrová 48 Bratislava 821 01 18.04.1996
  Ing. Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 05.12.2007
  Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08 26.07.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Šrůtek 1 660 € (25%) Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
  Ing. Štefan Šutý 1 660 € (25%) Astrová 48 Bratislava 821 01
  Pavol Tvrdý 1 660 € (25%) Bratislava 821 07
  Ing. Mgr. Viera Šutá 1 660 € (25%) Súťažná 10 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Viera Šutá Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.07.2012
   03.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Viera Šutá Súťažná 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.03.2011
   29.03.2011Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Šutý Astrová 48 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrůtek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.04.1996
   Ing. Štefan Šutý Astrová 48 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.04.1996
   Ing. Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2007
   Ing. Mgr. Viera Šutá Súťažná 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.03.2011
   28.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrútek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2007
   24.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šrůtek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrútek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2007
   23.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šrůtek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrútek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   06.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šrůtek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislava Šrúteková Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
   18.04.1996Nové obchodné meno:
   PRE SENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie podujatí
   poradenstvo v oblasti odpadov, technológie vody a technológie vzduchu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, nestranná analýza, nákup a predaj chemických látok (s výnimkou jedov, žieravín, zvlásť nebezpečných jedov), poradenstvo v oblasti výroby a kvality buničín a papiera
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľská činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislava Šrúteková Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šrútek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05