Utwórz fakturę

LASTER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LASTER
PIN 35688521
TIN 2020853659
Numer VAT SK2020853659
Data utworzenia 22 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LASTER
Jégeho 5
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 160 293 €
Zysk -39 036 €
Kapitał 85 376 €
Kapitał własny 14 384 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421902891968
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 55,619
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,822
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,822
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,462
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 360
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,600
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 33,775
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,485
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,485
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 290
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,825
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,919
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,906
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 197
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 197
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 55,619
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,549
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,320
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -3,319
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,503
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,226
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,723
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,036
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,168
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,147
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 10,147
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 72,021
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 61,217
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,217
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,450
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,354
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 160,293
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 160,293
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,518
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 153,412
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,363
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,889
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,520
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 96,900
D. Usług (účtová grupa 51) 84,427
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 969
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,429
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,429
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 644
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -36,596
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -30,917
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,440
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,174
2. Pozostałe koszty (562A) 1,174
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,266
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,440
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -39,036
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -39,036
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015