Utwórz fakturę

AURIUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Nazwa firmy AURIUS
PIN 35688602
TIN 2020309819
Numer VAT SK2020309819
Data utworzenia 22 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AURIUS
Lopúchová 7
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 314 322 €
Zysk -13 515 €
Kapitał 137 790 €
Kapitał własny 95 135 €
Dane kontaktowe
E-mail mailbox@aurius.sk
Telefon(y) 0255565073, 0903707090
Telefon(y) kom. 0903707090
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 99,656
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,297
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,297
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,693
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,604
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 82,980
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,661
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,494
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,494
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 10,327
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,840
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,286
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,028
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,258
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,379
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,379
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 99,656
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,262
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 164,746
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -149,272
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -149,272
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,515
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 90,394
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,111
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,295
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 816
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 75,317
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 66,278
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,278
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,655
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 858
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,061
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,465
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 312
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 62
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 250
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,654
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 311,292
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 314,322
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 311,292
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 95
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,935
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 324,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,536
D. Usług (účtová grupa 51) 237,678
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 23,878
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,977
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,840
4. Koszty społeczne (527, 528) 61
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 608
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,829
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,829
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,382
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,089
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,678
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 36,078
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,877
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,396
2. Pozostałe koszty (562A) 2,396
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 481
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,877
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,555
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,515
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016