Utwórz fakturę

PERSPEKTA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PERSPEKTA
PIN 35688611
TIN 2020309137
Numer VAT SK2020309137
Data utworzenia 24 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PERSPEKTA
Hviezdoslavova 39
94201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 589 583 €
Zysk 70 490 €
Kapitał 310 699 €
Kapitał własny 279 865 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0356586333, 0903433391
Telefon(y) kom. 0911901091, 0903433391
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 345,285
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 216,553
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 216,553
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 194,732
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,748
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,073
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 126,095
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,728
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,355
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,355
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,373
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 122,367
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,433
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 117,934
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,637
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,637
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 345,285
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,897
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,606
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,606
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 244,162
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 408,313
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -164,151
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,490
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,388
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 586
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 586
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,802
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -565
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -565
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 475
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,892
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 589,583
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 521,158
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 67,807
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 618
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 498,839
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 341,877
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 60,902
D. Usług (účtová grupa 51) 36,649
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,435
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,649
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,731
4. Koszty społeczne (527, 528) 55
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,075
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,540
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,540
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,361
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 90,744
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 149,537
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 163
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 163
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -152
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 90,592
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,102
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,102
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 70,490
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688611 TIN: 2020309137 Numer VAT: SK2020309137
 • Zarejestrowana siedziba: PERSPEKTA, Hviezdoslavova 39, 94201, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 kwiecień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.08.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 39 Šurany 942 01
   Noví spoločníci:
   Ing. František Švajda Hviezdoslavova 39 Šurany 942 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Švajda Hviezdoslavova 39 Šurany 942 01
   02.08.2000Zrušené sidlo:
   Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   RnDr. Margita Vajsáblová Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   24.04.1996Nové obchodné meno:
   PERSPEKTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
   sprostredkovanie dopravy
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   RnDr. Margita Vajsáblová Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04