Utwórz fakturę

K-MONTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K-MONTING
PIN 35688645
TIN 2020339849
Numer VAT SK2020339849
Data utworzenia 12 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K-MONTING
Sliačská 10
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 252 869 €
Zysk 34 761 €
Kapitał własny -30 257 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244632382
Telefon(y) kom. +421903705817
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,470
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,470
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,470
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 142,956
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 17,693
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96,343
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,118
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 146,426
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 76,760
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,296
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,296
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,696
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 26,007
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,761
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,666
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,840
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 46,920
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,021
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,275
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 624
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 830
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,076
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 252,869
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 164,885
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 69,984
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 206,556
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 106,038
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,455
C. Usług (účtová grupa 51) 79,183
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 337
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,225
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 385
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 933
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 46,313
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 31,193
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 82
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 82
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,556
M. Koszty oprocentowania (562) 4,303
N. Walutowe straty (563) 16
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,237
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,474
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 40,839
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 6,078
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 34,761
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688645 TIN: 2020339849 Numer VAT: SK2020339849
 • Zarejestrowana siedziba: K-MONTING, Sliačská 10, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01 20.11.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Botlík 9 296 € (100%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.11.2012Zrušeny spoločníci:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.02.2004
   28.09.2005Nové sidlo:
   Sliačská 10 Bratislava 831 02
   27.09.2005Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   13.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.02.2004
   12.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   19.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   18.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   13.11.2000Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Noví spoločníci:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.2000Zrušené sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   K-MONTING s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnj techniky
   Noví spoločníci:
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   19.11.1998Zrušené obchodné meno:
   KT trade s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   18.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   17.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   KT trade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01