Utwórz fakturę

ASKPROM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASKPROM
PIN 35688653
TIN 2020348253
Numer VAT SK2020348253
Data utworzenia 11 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASKPROM
Saratovská 16
84102
Bratislava
Financial information
Zysk -4 017 €
Kapitał 15 530 €
Kapitał własny 15 238 €
Dane kontaktowe
E-mail askprom@hotmail.com
Telefon(y) 0940343677
Telefon(y) kom. 0905609635, 0940343677
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,495
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,495
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 128
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,367
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,906
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 461
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,495
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,220
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 7,933
2. Inne fundusze (427, 42X) 7,933
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,017
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,275
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 34
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,241
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 195
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 86
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,964
D. Usług (účtová grupa 51) 30
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,868
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,112
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 743
4. Koszty społeczne (527, 528) 13
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,964
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -30
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 93
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,057
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,017
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015