Utwórz fakturę

STAV CONTACT plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Nazwa firmy STAV CONTACT plus
PIN 35688793
TIN 2020323327
Numer VAT SK2020323327
Data utworzenia 26 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STAV CONTACT plus
Lesná 5467/8
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 702 €
Zysk -448 €
Kapitał 20 514 €
Kapitał własny 18 987 €
Dane kontaktowe
E-mail karol.hochschorner@stavcontact.sk
Telefon(y) 0244454002
Telefon(y) kom. +421904605166
Nr(y) faksu 0244455002
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,528
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,528
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,876
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,243
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 77
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,166
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 24,771
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,434
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 594
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 15,649
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -448
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,337
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,337
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 90
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,247
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 19,702
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,869
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,833
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,100
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 8,008
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,209
C. Usług (účtová grupa 51) 6,459
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 398
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 871
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,155
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 602
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,026
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 90
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 90
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -90
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 512
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -448
Date of updating data: 03.08.2016
Date of updating data: 03.08.2016