Utwórz fakturę

VAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VAN
PIN 35688831
TIN 2020355557
Data utworzenia 23 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VAN
Tupolevova 15
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -1 956 €
Kapitał 48 €
Kapitał własny -706 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 593
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 593
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 593
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -383
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 2,279
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -13,984
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,956
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 976
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 976
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 496
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,358
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,358
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,358
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 118
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 118
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -118
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,476
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,956
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4251337.tif
Date of updating data: 25.06.2015