Utwórz fakturę

PPA SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.11.2015
Basic information
Nazwa firmy PPA SERVIS
Stan Zniszczono
PIN 35688904
TIN 2020339838
Numer VAT SK2020339838
Data utworzenia 29 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PPA SERVIS
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 180 738 €
Zysk -183 482 €
Kapitał 3 884 726 €
Kapitał własny 122 331 €
Dane kontaktowe
E-mail ppa@ppa.sk
witryna internetowa http://www.ppa.sk
Telefon(y) +421249237111, +421249237374
Date of updating data: 05.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,605,005
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,650,726
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 135,248
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 135,248
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,515,478
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,515,478
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 954,191
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 825,192
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 824,492
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 824,492
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 700
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 128,999
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 346
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 128,653
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 88
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 88
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,605,005
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -61,151
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,631
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,631
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 863
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 863
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 112,837
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 189,206
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -76,369
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -183,482
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,666,156
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 385
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 385
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,665,071
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 111,446
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,446
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,700,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,113
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 821
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 703,691
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 700
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 700
Date of updating data: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 180,815
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 180,738
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 121
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 180,117
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,689
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 121
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 91,016
D. Usług (účtová grupa 51) 96,959
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,064
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,868
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,422
4. Koszty społeczne (527, 528) 774
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,065
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 437
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -31,951
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,858
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 77
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 77
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 150,648
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 148,001
2. Pozostałe koszty (562A) 148,001
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,647
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -150,571
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -182,522
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -183,482
Date of updating data: 05.11.2015
Date of updating data: 05.11.2015
 • PIN :35688904 TIN: 2020339838 Numer VAT: SK2020339838
 • Zarejestrowana siedziba: PPA SERVIS, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 kwiecień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.11.2015Zrušené obchodné meno:
   PPA SERVIS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   29.04.1996Nové obchodné meno:
   PPA SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným