Utwórz fakturę

MODERNÝ BYT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MODERNÝ BYT
PIN 35688963
TIN 2020355590
Numer VAT SK2020355590
Data utworzenia 30 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MODERNÝ BYT
Galvaniho 16/B
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 864 706 €
Zysk 22 492 €
Kapitał 779 233 €
Kapitał własny 293 407 €
Dane kontaktowe
E-mail mb@modernybyt.sk
witryna internetowa http://www.modernybyt.sk
Telefon(y) +421263534609, +421263534604, +421263534602, +421263534606, +421263823779
Telefon(y) kom. +421911755736, +421911755732, +421911755734, +421911755731, +421911755738, +421903908636, +421903239482, +421911041305, +421911041306, +421911041301, +421911041
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 791,166
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 36,331
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 36,331
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,669
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,662
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 749,523
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 42,105
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,301
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 32,804
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 320,876
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 311,321
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 311,321
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,223
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,332
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 386,542
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 309,086
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 77,456
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,312
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 135
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,052
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 125
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 791,166
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,899
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 286,104
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 286,104
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,492
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 470,303
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,094
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,094
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,424
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,424
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,788
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 433,864
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 400,227
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 400,227
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,543
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,290
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,725
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,079
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,131
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,761
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,370
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,002
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,964
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,964
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,860,708
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,864,706
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 119,329
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,741,311
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 68
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,998
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,829,452
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 93,719
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 813,766
D. Usług (účtová grupa 51) 647,225
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 225,864
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 156,507
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,938
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,419
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,575
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,036
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,036
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 68
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,199
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,254
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 305,930
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,139
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,703
2. Pozostałe koszty (562A) 2,703
O. Walutowe straty (563) 103
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,333
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,138
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,116
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,624
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,624
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,492
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688963 TIN: 2020355590 Numer VAT: SK2020355590
 • Zarejestrowana siedziba: MODERNÝ BYT, Galvaniho 16/B, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41 30.04.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Piršel 6 639 € (100%) Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.10.2011Nové sidlo:
   Galvaniho 16/B Bratislava 821 04
   24.10.2011Zrušené sidlo:
   Vígľašská 3-5 Bratislava 851 07
   25.03.2011Nové obchodné meno:
   MODERNÝ BYT s. r. o.
   24.03.2011Zrušené obchodné meno:
   PPM - TRADE s.r.o.
   15.12.2007Nové sidlo:
   Vígľašská 3-5 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41 Vznik funkcie: 30.04.1996
   14.12.2007Zrušené sidlo:
   Tupolevova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   26.06.2000Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavebného dozoru - technické vybavenie stavieb
   19.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   18.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   17.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Carda Inovecká 3 Banská Bystrica
   Peter Ľupták Družstevná 3 Banská Štiavnica
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   JUDr. Peter Zima Na Uhlisku 20 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   30.04.1996Nové obchodné meno:
   PPM - TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž nábytku
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Carda Inovecká 3 Banská Bystrica
   Peter Ľupták Družstevná 3 Banská Štiavnica
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   JUDr. Peter Zima Na Uhlisku 20 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava