Utwórz fakturę

AMIGA bezpečnostné systémy - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.01.2016
Basic information
Nazwa firmy AMIGA bezpečnostné systémy
PIN 35689137
TIN 2020355733
Numer VAT SK2020355733
Data utworzenia 17 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AMIGA bezpečnostné systémy
Hálova 2
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 720 €
Zysk 7 994 €
Kapitał 14 740 €
Kapitał własny 12 409 €
Dane kontaktowe
E-mail amigabs@chello.sk
Telefon(y) +421262242094
Telefon(y) kom. +421905520294
Date of updating data: 14.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,192
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,503
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,503
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,503
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,279
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,583
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,583
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,583
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,696
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,444
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,252
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 410
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 410
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,192
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,403
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,107
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,107
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,994
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,789
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,789
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,009
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,009
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 154
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 47
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,586
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7
Date of updating data: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 32,720
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 32,720
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,143
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,577
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,544
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,287
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,976
D. Usług (účtová grupa 51) 1,891
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,181
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,400
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 469
4. Koszty społeczne (527, 528) 312
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 124
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,085
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,176
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,566
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 215
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 215
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,137
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,137
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -922
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,254
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,260
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,260
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,994
Date of updating data: 14.01.2016
Date of updating data: 14.01.2016