Utwórz fakturę

R1 Faktor - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy R1 Faktor
PIN 35689170
TIN 2020323349
Numer VAT SK2020323349
Data utworzenia 02 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba R1 Faktor
Zálužická 9
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 134 529 €
Zysk -24 424 €
Kapitał 29 085 €
Kapitał własny -89 784 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244371201, 0905350904, 0905728428
Telefon(y) kom. 0905350904
Nr(y) faksu 0244371201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,186
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,240
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,180
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 918
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 788
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 11,186
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -114,208
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,278
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -98,701
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,424
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 125,394
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 124,687
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,772
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 567
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,783
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 94,565
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 707
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 134,529
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 109,690
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 24,836
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 157,662
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 115,256
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,430
C. Usług (účtová grupa 51) 23,327
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 10,738
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 240
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 692
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,908
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -23,133
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -9,487
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 331
M. Koszty oprocentowania (562) 2
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 329
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -331
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -23,464
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -24,424
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015