Utwórz fakturę

LARIX POL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Nazwa firmy LARIX POL
Stan W likwidacji
PIN 35689226
Data utworzenia 02 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LARIX POL
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Kapitał 95 335 €
Kapitał własny -4 665 €
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,639
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,639
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,696
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,696
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 95,335
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,625
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -11,784
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,960
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 960
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 100,000
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -480
Date of updating data: 17.05.2016
Files
4257246.tif
Date of updating data: 17.05.2016