Utwórz fakturę

VICTORY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VICTORY
PIN 35689277
TIN 2020812772
Numer VAT SK2020812772
Data utworzenia 02 maj 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VICTORY
Hlboká 5
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 168 886 €
Zysk -3 006 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 761,490
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 439,114
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,547
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,547
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 430,567
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 396,448
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 34,119
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 322,376
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 42,629
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 42,629
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 218,095
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 25,508
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,508
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 408
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 192,179
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,652
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56,631
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,021
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 761,490
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -255,850
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -286,038
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -286,038
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,006
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,017,340
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 811,763
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 811,686
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 77
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 144,624
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 124,352
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,352
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,989
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,700
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,432
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,151
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 60,953
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 164,565
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 168,886
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 519
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 164,047
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,320
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,550
D. Usług (účtová grupa 51) 140,170
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,597
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,307
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,098
4. Koszty społeczne (527, 528) 192
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,681
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,681
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,102
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,664
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,396
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 382
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 382
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -382
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,046
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,006
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35689277 TIN: 2020812772 Numer VAT: SK2020812772
 • Zarejestrowana siedziba: VICTORY, Hlboká 5, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Božena Ďurďovičová predseda Pavlovova 10 Bratislava 821 08 20.01.2012
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová - predseda predstavenstva Pavlovova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.01.2012
   06.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová - predseda predstavenstva Pavlovova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.01.2007
   30.12.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   02.02.2007Nové sidlo:
   Hlboká 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová - predseda predstavenstva Pavlovova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.01.2007
   01.02.2007Zrušené sidlo:
   Rajská 10a Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   Mgr. Erik Majský Homolová 4 Bratislava 821 02
   29.09.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   Mgr. Erik Majský Homolová 4 Bratislava 821 02
   28.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hrnek - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Eva Majská - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Majský - predseda Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   VICTORY a.s.
   Nové sidlo:
   Rajská 10a Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo, poradenské a konzultačné služby v rozsahu predmetu podnikania
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hrnek - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Eva Majská - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Majský - predseda Topoľčianska 31 Bratislava 851 01