Utwórz fakturę

ENG2 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ENG2
Stan W likwidacji
PIN 35689293
TIN 2020897747
Data utworzenia 19 kwiecień 1996
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ENG2
Karpatská 23
81105
Bratislava
Financial information
Zysk -53 €
Kapitał 2 722 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,641
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,641
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,641
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,641
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,641
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,626
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,626
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,068
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,208
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,140
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 53
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -53
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -53
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -53
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3904923.tif
Date of updating data: 25.06.2015