Utwórz fakturę

DORADO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DORADO
PIN 35689480
TIN 2020309852
Numer VAT SK2020309852
Data utworzenia 07 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DORADO
Trnavská 84
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 094 €
Zysk 6 336 €
Dane kontaktowe
E-mail dorado@dorado.sk
witryna internetowa http://www.dorado.sk
Telefon(y) +421244450415
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,987
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,787
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,702
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,654
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,654
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,085
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 491
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 594
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 200
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 200
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,987
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -36,784
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 495
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 495
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -50,255
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -50,255
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,336
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,771
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 573
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 573
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 44,198
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,965
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,965
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 33,943
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 175
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,094
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,094
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,620
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,140
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,334
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,631
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,596
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,219
D. Usług (účtová grupa 51) 2,099
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,747
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,242
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,482
4. Koszty społeczne (527, 528) 23
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 555
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 555
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,260
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,463
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,846
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 127
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 127
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -127
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,336
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,336
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015