Utwórz fakturę

BLA BLA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BLA BLA
PIN 35689544
TIN 2020309126
Numer VAT SK2020309126
Data utworzenia 07 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BLA BLA
Krížna 5-7
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 549 €
Zysk -5 133 €
Kapitał 134 106 €
Kapitał własny 75 324 €
Dane kontaktowe
E-mail petrasova.rena@gmail.com
Telefon(y) 0903714437
Telefon(y) kom. 0903714437
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 106,744
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 92,086
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 92,086
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,108
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 52,461
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,517
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,646
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,965
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,965
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,965
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,491
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,491
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,491
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,190
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,382
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,808
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 106,744
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,191
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,320
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 38,810
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 44,348
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,538
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,133
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,553
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 273
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 273
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,057
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,353
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,353
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,942
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,762
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,223
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 39,049
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38,549
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,549
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,152
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,359
D. Usług (účtová grupa 51) 18,287
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 548
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,631
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,631
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 327
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,603
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,903
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 500
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 500
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 70
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 70
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 430
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,173
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,133
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015