Utwórz fakturę

BENI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy BENI
PIN 35689617
TIN 2020323404
Numer VAT SK2020323404
Data utworzenia 22 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BENI
Hlavná 77
90044
Tomášov
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 356 €
Zysk 3 661 €
Kapitał 39 833 €
Kapitał własny 36 815 €
Dane kontaktowe
E-mail beni@isternet.sk
Telefon(y) 0245958249
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 41,211
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 41,211
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,645
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,645
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,566
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,713
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,853
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 41,211
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,476
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 931
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 931
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 29,245
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 29,245
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,661
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 735
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 635
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 220
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 220
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 259
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 142
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 103
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -89
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,356
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,356
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,356
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,522
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78
D. Usług (účtová grupa 51) 3,601
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,749
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,065
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,257
4. Koszty społeczne (527, 528) 427
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 42
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,834
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,677
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 128
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 128
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -126
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,708
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,047
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,047
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,661
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015