Utwórz fakturę

ISTROM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.10.2015
Basic information
Nazwa firmy ISTROM
PIN 35689625
TIN 2020339948
Numer VAT SK2020339948
Data utworzenia 22 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISTROM
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 133 295 €
Zysk 22 223 €
Kapitał 264 945 €
Kapitał własny 242 538 €
Date of updating data: 21.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 281,485
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 151,814
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 151,814
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 139,094
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,054
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,666
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 129,079
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,197
4. Zwierzęta (124) - /195/ 400
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,797
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,748
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,748
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,748
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 98,134
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,152
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 93,982
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 592
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 592
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 281,485
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,760
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 235,201
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 246,079
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -10,878
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,223
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,725
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 183
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 183
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,542
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,358
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,358
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 726
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 437
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,021
Date of updating data: 21.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 133,494
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 133,295
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 131,676
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,619
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,622
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,110
D. Usług (účtová grupa 51) 45,609
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,475
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,451
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,569
4. Koszty społeczne (527, 528) 455
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,382
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,770
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,770
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 276
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,673
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 55,957
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 199
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 45
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 45
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 154
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 311
O. Walutowe straty (563) 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 236
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -112
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,561
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,338
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,338
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,223
Date of updating data: 21.10.2015
Date of updating data: 21.10.2015
 • PIN :35689625 TIN: 2020339948 Numer VAT: SK2020339948
 • Zarejestrowana siedziba: ISTROM, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 kwiecień 1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Mokriš st. 2 656 € (40%) Rustaveliho 5 Bratislava 831 06
  Dušan Mokriš ml. 1 992 € (30%) Odborárska 20 Bratislava 831 02
  Petra Hruška Mokrišová 1 992 € (30%) Stredná 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.10.2015Noví spoločníci:
   Petra Hruška Mokrišová Stredná 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Petra Hruška Mokrišová Stredná 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Vznik funkcie: 01.03.2005
   23.03.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Mokriš ml. Odborárska 20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 01.03.2005
   29.11.2000Noví spoločníci:
   Dušan Mokriš st. Rustaveliho 5 Bratislava 831 06
   Dušan Mokriš ml. Odborárska 20 Bratislava 831 02
   22.04.1996Nové obchodné meno:
   ISTROM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Mokriš st. Rustaveliho 5 Bratislava 831 06