Utwórz fakturę

BLESK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BLESK
PIN 35689676
TIN 2020323536
Numer VAT SK2020323536
Data utworzenia 09 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BLESK
Súmračná 20
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 333 082 €
Zysk 5 679 €
Kapitał 146 468 €
Kapitał własny -6 003 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243423259
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 103,419
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 103,419
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 103,419
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,884
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 30,571
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,249
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,064
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 151,303
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -324
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -13,306
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,679
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 151,627
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 102,569
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,406
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,339
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,790
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,034
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 888
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 333,082
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 323,543
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,800
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 739
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 317,253
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 78,309
C. Usług (účtová grupa 51) 127,798
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 59,795
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,497
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 40,500
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 22
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,332
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 15,829
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 117,436
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 9,190
M. Koszty oprocentowania (562) 8,642
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 548
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -9,190
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,639
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35689676 TIN: 2020323536 Numer VAT: SK2020323536
 • Zarejestrowana siedziba: BLESK, Súmračná 20, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Bohuš Zach Medveďovej 17 Bratislava 851 04 26.04.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Anna Zachová 6 639 € (100%) Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.01.2014Noví spoločníci:
   JUDr. Anna Zachová Mamateyova 1 Bratislava 851 04
   20.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   03.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuš Zach Medveďovej 17 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.04.2010
   02.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Zachová Mamateyova 1 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   20.09.1996Nové sidlo:
   Súmračná 20 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nepravidelná doprava osôb
   verejná cestná nákladná doprava
   nákladná taxislužba
   Noví spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Anna Zachová Mamateyova 1 Bratislava
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   19.09.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava
   09.05.1996Nové obchodné meno:
   BLESK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   školiaca činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava