Utwórz fakturę

MEDICO Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDICO Slovakia
PIN 35689943
TIN 2020309302
Numer VAT SK2020309302
Data utworzenia 02 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDICO Slovakia
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 320 863 €
Zysk 6 996 €
Kapitał 505 901 €
Kapitał własny 103 915 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244881525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,748
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,748
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,748
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 623,913
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 421,273
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,625
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 628,661
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 85,911
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,276
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 64,999
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,996
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 542,750
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 542,750
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 514,596
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,195
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,155
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,804
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 320,863
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 320,139
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 724
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 299,192
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 243,419
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,038
C. Usług (účtová grupa 51) 28,084
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 15,958
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 283
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,425
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,999
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 986
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 21,671
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 45,598
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 566
N. Walutowe straty (563) 18
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 548
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -562
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 21,109
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 14,113
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,996
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35689943 TIN: 2020309302 Numer VAT: SK2020309302
 • Zarejestrowana siedziba: MEDICO Slovakia, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Franco Clemente Selvazzano Dentro Garda 44 A Padova Talianska republika 23.06.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MEDICO INTERNATIONAL S.A. 6 640 € (100%) Luxembourg L - 1510 Luxembourg
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.10.2010Noví spoločníci:
   MEDICO INTERNATIONAL S.A. Avenue de la Faiencerie 38 Luxembourg L - 1510 Luxembourg
   11.10.2010Zrušeny spoločníci:
   MEDICO INTERNACIONAL S.A. Avenue de la Faiencerie 38 Luxembourg L - 1510 Luxembourg
   05.10.2010Noví spoločníci:
   MEDICO INTERNACIONAL S.A. Avenue de la Faiencerie 38 Luxembourg L - 1510 Luxembourg
   04.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   27.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro Garda 44 A Padova Talianska republika Vznik funkcie: 23.06.2004
   26.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jana Husárová Exnárova 21 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 20.11.2002
   14.08.2003Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok obmedzeného rozsahu: dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných a schválených zdravotníckych pomôcok obmedzeného rozsahu - kardiostimulátorov
   24.04.2003Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jana Husárová Exnárova 21 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 20.11.2002
   23.04.2003Zrušené sidlo:
   Vígľašská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vígľašská 6 Bratislava Skončenie funkcie: 19.11.2002
   02.12.1998Nové sidlo:
   Vígľašská 6 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vígľašská 6 Bratislava Skončenie funkcie: 19.11.2002
   01.12.1998Zrušené sidlo:
   Radvanská 4 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   MEDICO Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 4 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01