Utwórz fakturę

ATHÉNIUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ATHÉNIUM
PIN 35689986
TIN 2020348341
Numer VAT SK2020348341
Data utworzenia 02 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ATHÉNIUM
Cukrová 14
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 47 277 €
Zysk 2 821 €
Kapitał 86 931 €
Kapitał własny 81 636 €
Dane kontaktowe
E-mail athenium@athenium.sk
Telefon(y) 0903440014, 0905600432
Telefon(y) kom. +421903440014, 0903440014, 0905600432
Nr(y) faksu 0252920954
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 38,369
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,686
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,686
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,686
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 32,683
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,271
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,794
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,794
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 477
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,412
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,458
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,954
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 38,369
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,456
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 31,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,136
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,136
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,140
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,140
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,821
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,913
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 535
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 535
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,378
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,163
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,163
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 410
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 212
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,593
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 46,977
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 47,277
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 46,977
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,226
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,941
D. Usług (účtová grupa 51) 23,008
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,029
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,188
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,813
4. Koszty społeczne (527, 528) 28
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 611
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,015
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,015
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,622
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,051
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,028
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 271
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 271
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -270
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,781
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,821
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35689986 TIN: 2020348341 Numer VAT: SK2020348341
 • Zarejestrowana siedziba: ATHÉNIUM, Cukrová 14, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05 19.07.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Tibor Filipovič 6 639 € (100%) Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 19.07.1997
   15.01.2004Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.07.1997
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 19.07.1997
   14.01.2004Zrušené sidlo:
   Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   26.08.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   10.11.1997Noví spoločníci:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   09.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   PhDr. Michal Haňdiak SNP 59 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   ATHÉNIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kultúry, priemyslu, obchodu, vedy a životného prostredia
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   tlmočnícke a prekladateľské služby v rozsahu voľnej živnosti
   finančný a operačný leasing
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   PhDr. Michal Haňdiak SNP 59 Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05