Utwórz fakturę

TECHNOS ALFA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TECHNOS ALFA
PIN 35690038
TIN 2020355634
Numer VAT SK2020355634
Data utworzenia 06 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TECHNOS ALFA
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 55 547 €
Zysk 2 413 €
Kapitał 26 848 €
Kapitał własny 10 317 €
Dane kontaktowe
E-mail kosutzka@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0905607682
Telefon(y) kom. 0905607682
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,666
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,381
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 581
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 120
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 443
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,800
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 182
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,618
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 285
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 285
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,666
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,790
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,706
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,706
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 671
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,413
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,876
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,876
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 118
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,055
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,050
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,273
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,380
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 55,548
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 55,547
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,547
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,840
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,363
D. Usług (účtová grupa 51) 5,811
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 39,524
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,750
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,774
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 123
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,601
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,601
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 418
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,707
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 47,373
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 68
O. Walutowe straty (563) 10
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 58
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -67
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,640
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,227
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,227
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,413
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690038 TIN: 2020355634 Numer VAT: SK2020355634
 • Zarejestrowana siedziba: TECHNOS ALFA, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 06.05.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zuzana Košutzká 6 706 € (100%) Bajzova 11 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.1996
   23.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.1996
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1996
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.1996
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1996
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   26.11.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08
   25.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   05.06.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   20.01.1997Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   19.01.1997Zrušené sidlo:
   Starohájska 2/a Bratislava 851 03
   06.05.1996Nové obchodné meno:
   TECHNOS ALFA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Starohájska 2/a Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01