Utwórz fakturę

CHESTREAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CHESTREAL
PIN 35690046
TIN 2020309654
Data utworzenia 26 kwiecień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CHESTREAL
Reca 622
92526
Bratislava
Financial information
Zysk -22 443 €
Kapitał 48 406 €
Kapitał własny 47 006 €
Dane kontaktowe
E-mail chestreal@chestreal.sk
Telefon(y) 0245648671, 0910903191
Telefon(y) kom. 0910903191
Nr(y) faksu 0245648681
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,801
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,786
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 25,801
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,563
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 66,400
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 66,400
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,280
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -32,674
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,443
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,238
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,238
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 398
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 21,603
C. Usług (účtová grupa 51) 1,916
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) -624
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,245
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -21,603
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,916
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 363
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 363
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -359
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -21,962
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 481
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -22,443
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690046 TIN: 2020309654
 • Zarejestrowana siedziba: CHESTREAL, Reca 622, 92526, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Hruban predseda Svätoplukova 983/43 Bratislava 821 08 03.03.2010
  Ing. Zuzana Escherová člen Sadová 651/12 Limbach 900 91 03.03.2010
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.05.2014Nové sidlo:
   Reca 622 Reca 925 26
   28.05.2014Zrušené sidlo:
   Mierové nám. 2 Senec 903 01
   04.02.2013Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   inštalácia a opravy vzduchotechnických zariadení
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   servisná, montážna a opravárenská činnosť mechanických častí čerpadiel, armatúr strojných a technologických zariadení s výnimkou elektrických častí
   03.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Kvasnica - člen predstavenstva Topoľová cesta 1041/17 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 03.10.2007 Skončenie funkcie: 04.09.2012
   11.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Kvasnica - člen predstavenstva Topoľová cesta 1041/17 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 03.10.2007 Skončenie funkcie: 04.09.2012
   10.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Kvasnica - člen predstavenstva Topoľová cesta 1041/17 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 03.10.2007
   29.04.2010Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 983/43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 03.03.2010
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Sadová 651/12 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 03.03.2010
   28.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.05.2005
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.05.2005
   31.10.2007Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy vzduchotechnických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Kvasnica - člen predstavenstva Topoľová cesta 1041/17 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 03.10.2007
   30.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01 Vznik funkcie: 07.05.2005
   28.06.2007Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   14.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.05.2005
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.05.2005
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01 Vznik funkcie: 07.05.2005
   13.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 27.04.2000
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.04.1996
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01 Vznik funkcie: 29.05.2001
   12.11.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien - výstavba, rekonštrukcia a oprava všetkých druhov komínov a chladiacich veží
   05.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 27.04.2000
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.04.1996
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01 Vznik funkcie: 29.05.2001
   04.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01
   07.09.2001Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   02.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01
   01.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Ján Kuffa Oravská 2 Bratislava 821 09
   02.10.2000Nové sidlo:
   Mierové nám. 2 Senec 903 01
   01.10.2000Zrušené sidlo:
   Votrubova 14 Bratislava 821 08
   05.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08
   04.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hruban - člen predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08
   Ing. Milan Kamenický - predseda predstavenstva Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   29.03.2000Nové predmety činnosti:
   servisná, montážna a opravárenská činnosť mechanických častí čerpadiel, armatúr strojných a technologických zariadení s výnimkou elektrických častí
   17.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuffa Oravská 2 Bratislava 821 09
   16.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rauf Gusejnov - člen predstavenstva ul. 1. mája 43 Pezinok 902 01
   17.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rauf Gusejnov - člen predstavenstva ul. 1. mája 43 Pezinok 902 01
   16.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Švarc - člen predstavenstva Ivana Bukovčana 30 Bratislava 841 07
   20.03.1997Nové sidlo:
   Votrubova 14 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   19.03.1997Zrušené sidlo:
   Námestie Slobody 17 Bratislava 812 43
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.04.1996Nové obchodné meno:
   CHESTREAL a.s.
   Nové sidlo:
   Námestie Slobody 17 Bratislava 812 43
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Hruban - člen predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08
   Ing. Milan Kamenický - predseda predstavenstva Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Švarc - člen predstavenstva Ivana Bukovčana 30 Bratislava 841 07